POKROčILé MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEČEŇOVEJ, PANKREATICKEJ A KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII POD JEDNOU strechou

5.-7. máj 2021

Bratislava-Pezinok, Slovenská republika

Vážené kolegyne a kolegovia, milé sestry,

prípravy na kongres s medzinárodnou účasťou Videoonkochirurgia.SK/CZ pokračujú. Už na začiatku sme rezervovali dva termíny pre konanie tohto podujatia – október 2020 a máj 2021 a to podľa vývoja epidemiologickej situácie. Súčasná situácia v Európe nie je naklonená cestovaniu, a i keď videokonferencia by bola riešením, osobné stretnutie považujeme za nenahraditeľný aspekt nášho života a to nás primälo k organizovaniu kongresu v klasickom pojatí. Veríme, že žiadna pandémia nemôže dlhodobo brániť plnohodnotným odborným podujatiam s osobnou účasťou. S ohľadom na početnú skupinu prednášajúcich zo zahraničia sme sa preto rozhodli pre druhý plánovaný termín konania kongresu 5.-7. mája 2021. Vzhľadom na posun termínu sme predĺžili aj termín včasnej registrácie za nezmenený poplatok do 31.3.2021. Veríme, že podujatie konané v situácii bez epidemiologickej hrozby prispeje k príjemne strávenému času v prostredí zámku Pezinok v nádhernom jarnom období.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa už prihlásili, obzvlášť prednášajúcim a týmto si Vás dovoľujeme ešte raz pozvať na podujatie v roku 2021.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Prof. Bjørn Edwin, MD., PhD
Prof. Amjad Parvaiz, MD., PhD, MBBS, FRCP, FRCS
Mgr. Mária Kolomazníková

Close Menu