Pokročilé miniinvazívne techniky v pečeňovej, pankreatickej a kolorektálnej chirurgii pod jednou strechou

14.-15. október 2019

Bratislava, Slovenská republika

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé sestry!

Máme radosť, že Vás môžeme informovať o druhom ročníku sympózia „Videoonkochirurgia.SK“. Tentoraz si Vás dovoľujeme pozvať do Bratislavy, do mesta na rieke Dunaj, kde by ste mohli stráviť dva príjemné dni v spoločnosti lekárov, sestier a hostí zo zahraničia.

Témou kongresu sú vyššie laparoskopické a robotické techniky. Našou snahou bolo pozvať odborníkov z rôznych orgánových oblastí pod jednu strechu. Program obsahuje „State of the Art Lectures“ a tiež edukačné video prezentácie, v ktorých môžete vidieť operačné výkony na pečeni, pankrease, konečníku a tiež na hrubom čreve. Jednotlivými operáciami Vás „step by step“ prevedú erudovaní špecialisti ako sú Bjørn Edwin, Uwe Wittel, Amjad Parvaiz, Arpad Ivanecz. Dúfame, že k dobrej odbornej úrovni kongresu prispejú aj naši kolegovia zo Slovenska a Českej republiky.

Nedávame si ciele veľkého kongresu. Naopak formát odborného jednania sme zvolili tak, aby bolo dosť času na otázky a diskusie v menšej skupine účastníkov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na kongrese máte možnosť zúčastniť sa aktívne počas prvého dňa, ktorý bude vedený v anglickom jazyku, ale aj v priebehu druhého dňa, kedy je možné vystúpiť v jazyku slovenskom alebo českom. Pozvanie na aktívnu účasť platí aj pre naše milé sestry.

Akcia je garantovaná výborom Slovenskej chirurgickej spoločnosti a Českej chirurgickej spoločnosti JEP a bude ohodnotená kreditmi.

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Univerzita Komenského Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika

Close Menu