Kontakty

VEDECKÝ SEKRETÁR

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika

ORGANIZÁTORI

Organizačný výbor:

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. /Martin/SK
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. /Brno/CZ
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. /Banská Bystrica/SK
Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. /Žilina/SK
MUDr. Andrej Vrzguľa, PhD ./Košice/SK
Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, PhD. /Praha/CZ
MUDr. Miroslav Tomáš, PhD. /Bratislava/SK
Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. /Bratislava/SK
Mgr. Mária Balková /Martin/SK
MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH /Martin/SK

Organizátori pre lekársku sekciu:

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Univerzita Komenského Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
E-mail: marino.smolar@gmail.com

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
II. Chirurgická klinika SZU
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
Slovenská republika
E-mail: markolubo1@gmail.com

Organizátor pre sesterskú sekciu:

Mgr. Mária Balková
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
E-mail: majka.balkova@gmail.com

SEKRETARIÁT KONGRESU

staff s.r.o.
Sídlo: Floriánska 28, 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa: Pod horou 19, 040 16 Košice
Kontaktná osoba: Beáta Tóthová, +421 908 986462
Email: congress@videoonkochirurgia.sk

IČO: 31 688 276
DIČ: 2020485819
IČ DPH: SK2020485819
Bankové spojenie:
FIO banka a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2100517321
Kód banky: 8330
IBAN: SK82 8330 0000 0021 0051 7321
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Close Menu