Kontakty

Prezidenti kongresu

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

ORGANIZÁTORI

Vedecký výbor:

Edwin Bjørn, Prof., MD., PhD
Grolich Tomáš, MD., PhD
Kendrick Alena, RN, BScN, MSc Clin Edu.
Kolomazníková Mária, Mgr.
Korček Jozef, Assoc. Prof., MD., PhD
Laca Ľudovít, Prof., MD., PhD
Mego Michal, Prof., MD., PhD
Örhalmi Július, MD., FASCRS
Parvaiz Amjad, Prof., MD., PhD, MBBS, FRCP, FRCS
Pechan Juraj, Prof., MD., PhD
Pinďák Daniel, Assoc. Prof., MD., PhD
Plank Lukáš, Prof., MD., PhD
Ryška Aleš, Prof., MD., PhD
Surá Zdena, PhDr.
Váňa Juraj, Assoc. Prof., MD., PhD
Škrovina Matej, MD., PhD

Organizátor pre lekársku sekciu:

Marek Smolár, MD., PhD, MPH
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Univerzita Komenského Bratislava
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 908 626 373
E-mail: smoly2002@hotmail.com

Organizátor pre sesterskú sekciu:

Mgr. Mária Kolomazníková
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 907 874 636
E-mail: maria.kolomaznikova@unm.sk

Organizačný sekretariát:

Miroslava Serdelová
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Univerzita Komenského Bratislava
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 914 201 465
E-mail: miroslava.serdelova@uniba.sk

SEKRETARIÁT KONGRESU

PROGRESS CA, s.r.o.
Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová, +421 905 411 511
Email: beata.kapustova@progress.eu.sk
IČO: 36208451
DIČ: 20 200 48 261
IČ DPH: SK 20 200 48 261
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626716640/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2671 6640
SWIFT: TATR SKBX
Close Menu