Kontakty

PrezidentI kongresu

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. Bjørn Edwin, MD., Ph.D.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, Ph.D.

ORGANIZÁTORI

Vedecký výbor:

Doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
MUDr. Július Örhalmi, FASCRS
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS
Doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. 

Vedecký sekretár:

Doc. MUDr. Marek Smolár, Ph.D, MPH
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 908 626 373
Email: smoly2002@hotmail.com

SEKRETARIÁT KONGRESU

PROGRESS CA, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
Ivana Čižmárová, +421 905 674 562
Email: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
IČO: 36208451
DIČ: 20 200 48 261
IČ DPH: SK 20 200 48 261
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626716640/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2671 6640
SWIFT: TATR SKBX