Kontakty

PrezidentI kongresu

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. Bjørn Edwin, MD., Ph.D.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, Ph.D.

ORGANIZÁTORI

Vedecký výbor:

Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
MUDr. Július Örhalmi, FASCRS
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS
Doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. 

Vedecký sekretár:

Doc. MUDr. Marek Smolár, Ph.D, MPH
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 908 626 373
Email: smoly2002@hotmail.com

SEKRETARIÁT KONGRESU

PROGRESS CA, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
Ivana Čižmárová, +421 905 674 562
Email: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
IČO: 36208451
DIČ: 20 200 48 261
IČ DPH: SK 20 200 48 261
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626716640/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2671 6640
SWIFT: TATR SKBX