Kontakty

Prezidenti kongresu

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

ORGANIZÁTORI

Vedecký výbor:

MUDr. Jaroslav Barla
Prof. Bjørn Edwin, MD., PhD.
MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D.
Doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
Doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
MUDr. Július örhalmi, FASCRS
Prof. Amjad Parvaiz, MD., PhD., MBBS, FRCP, FRCS
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Prof.MUDr. Jozef Radoňák, PhD., MHA
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS
MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Organizátor pre lekársku sekciu:

MUDr. Marek Smolár, PhD, MPH
Jesseniova lekárska fakulta Martin
Univerzita Komenského Bratislava
Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
Univerzitná nemocnica Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 908 626 373
Email: smoly2002@hotmail.com

MUDr. Michal Dosoudil
Chirurgické oddělení
Nemocnice Agel Nový Jičín a.s.
Česká Republika
Tel.: +420 773 994 149
Email: dosoudil.michal01@gmail.com

SEKRETARIÁT KONGRESU

PROGRESS CA, s.r.o.
Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová, +421 905 411 511
Email: beata.kapustova@progress.eu.sk
IČO: 36208451
DIČ: 20 200 48 261
IČ DPH: SK 20 200 48 261
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626716640/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2671 6640
SWIFT: TATR SKBX