PROGRAM

Zmena programu vyhradená

Abstrakty

abstrakty lekárska sekcia

abstrakty sestry sekcia