REGISTRÁCIA

POKYNY K REGISTRÁCII

Venujte, prosím, pozornosť týmto pokynom.
Všetci účastníci sa musia registrovať vyplnením online formulára. Po vyplnení a odoslaní formulára dostane každý registrovaný účastník potvrdzujúci email s registračným číslom. Následne účastník obdrží mail so zálohovou faktúrou v prílohe. Registrácia je potvrdená prijatím platby.

Dôležité dátumy

Informácie týkajúce sa registrácie, ako aj ďalšie pokyny budú zaktualizované neskôr.

Začiatok registrácie: 15.07.2020
Ukončenie registrácie pre aktívnu účasť: 31.03.2021
Ukončenie registrácie pre pasívnu účasť: 30.04.2021
Ukončenie registrácie na spoločenský večer (počet osôb je limitovaný): 30.04.2021

Platba bankovým prevodom je možná do: 30.04.2021

Aktívna účasť

Aktívni účastníci sa môžu prezentovať formou Videoklipu, kazuistiky alebo originálnej práce. Dĺžka oboch foriem prezentácie je maximálne 10 minút. Prezentačný a rokovací jazyk: slovenský/český/anglický.

Text abstraktu odporúčame zaslať v anglickom jazyku.

Termín na zasielanie prezentácií je do 31.03.2021. O prijatí/neprijatí prezentácie do programu kongresu budete informovaní do 15.04.2021

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first). Videoklipy posielajte až po zaregistrovaní sa na kongres prostredníctvom online formulára. Využite https://wetransfer.com/ a prezentáciu zašlite na emailovú adresu: congress@videoonkochirurgia.sk

Originálna práca môže mať maximálne 8 autorov a pri online registrácii je potrebné zaslať štruktúrovaný abstrakt s rozsahom max. 200 slov. Abstrakt musí obsahovať: Úvod, Metodiku, Diskusiu, Záver, Kľúčové slová.

Potvrdenia o účasti, kredity

Kongres je zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Údaje o počte kreditov budú doplnené.

Registrovaní účastníci získavajú potvrdenie o účasti (certifikát) v posledný deň konania kongresu (v tlačenej forme).

Registračné poplatky Včasná registrácia do 31. 3. 2021 Registrácia do 30.4.2021 Registrácia na mieste Obed/ deň
Člen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 80,00 Eur
Nečlen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 90,00 Eur
Rezident 30,00 Eur
Sestra - člen SKSaPA 20,00 Eur
Sestra – nečlen SKSaPA 35,00 Eur
Zahraniční účastníci (mimo SR a ČR) 90,00 Eur
Spoločenský večer 6.5. 2021, 19:00 hod. 20,00 Eur
 

Včasná registrácia do 31. 3. 2021

Registrácia do 30.04.2021

Registrácia na mieste

Obed/ deň

Večera 6.5.2021

Lekár atestovaný, člen SCHS, ČCHS

80 €

90 €

100 €

29 €

30 €

Lekár atestovaný

90 €

100 €

110 €

29 €

30 €

Lekár rezident, člen SCHS, ČCHS

60 €

70 €

80 €

29 €

30 €

Lekár rezident

70 €

80 €

90 €

29 €

30 €

Sestra členka SKSaPA

30 €

40 €

50 €

29 €

25 €

Sestra

40 €

50 €

60 €

29 €

25 €

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kongresový poplatok zahŕňa

  • účasť na odbornom programe 5. a 7.5. 2021
  • kongresové materiály

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.videoonkochirurgia.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom. Ako variabilný symbol použite číslo zálohovej faktúry.

Platba bankovým prevodom do 30.04.2021 

Registrácia na kongres je potvrdená prijatím platby. 
Platba na mieste je možná len v hotovosti. Pri platbe v hotovosti sa ku všetkým uvedeným cenám pripočítava 10,00 Eur manipulačný poplatok.

 

 

Fakturácia

Faktúra za poskytnuté služby bude vystavená na základe údajov poskytnutých pri online registrácii v časti „Fakturácia“. 
Zmeny a dopĺňanie fakturačných údajov (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) po odoslaní online registrácie nie sú možné.

Registračný formulár

Bydlisko

Pracovisko

Prosím zadávajte v medzinárodnom formáte +42X XXX XXX XXX

Aktívna účasť

Termín na zasielanie prezentácií je do 31.03.2021. Abstrakty prosíme zaslať v anglickom jazyku napísané v programe MS Office - World, písmo Arial, veľkosť písma 10

Prosím nahrajte štrukturovaný abstrakt vytvorený vo Worde. Štruktúra abstraktu v anglickom jazyku: Title, Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywords

Prosím nahrajte neštrukturovaný abstrakt vytvorený vo Worde. Abstrakt v anglickom jazyku: Keywords

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first). Videoklipy posielajte až po zaregistrovaní sa na kongres prostredníctvom online formulára. Využite https://wetransfer.com/ a prezentáciu zašlite na emailovú adresu: congress@videoonkochirurgia.sk

Sprievodné podujatia

Registračné poplatky

Kredity

Fakturačné údaje

Strava

Close Menu