REGISTRÁCIA

POKYNY

Venujte prosím, pozornosť týmto pokynom.

Všetci účastníci sa musia registrovať vyplnením online formulára. Po vyplnení a odoslaní formulára dostane každý registrovaný účastník potvrdzujúci email s registračným číslom a pokynmi na platbu bankovým prevodom. Registrácia je potvrdená prijatím platby.

 

Dôležité dátumy

Začiatok registrácie: 10.06.2019
Ukončenie registrácie pre aktívnu účasť: 01.09.2019
Ukončenie registrácie pre pasívnu účasť: 05.10.2019
Ukončenie registrácie na spoločenský večer (počet osôb je limitovaný): 05.10.2019
Platba bankovým prevodom je možná do: 07.10.2019

 

Aktívna účasť

Aktívni účastníci sa môžu prezentovať formou Videoklipu alebo Originálnej práce. Dĺžka oboch foriem prezentácie je maximálne 10 minút. Prezentačný a rokovací jazyk: slovenský/český/anglický.

Termín na zasielanie prezentácií je do 01.09.2019. O prijatí/neprijatí prezentácie do programu kongresu budete informovaný do 10.9.2019.

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first). Videoklipy posielajte až po zaregistrovaní sa na kongres prostredníctvom online formulára. Využite https://wetransfer.com/ a prezentáciu zašlite na emailovú adresu: congress@videoonkochirurgia.sk

Originálna práca môže mať maximálne 8 autorov a pri online registrácii je potrebné zaslať štruktúrovaný abstrakt s rozsahom max. 200 slov. Abstrakt musí obsahovať: Úvod, Metodiku, Diskusiu, Záver, Kľúčové slová.

 

Potvrdenia o účasti, kredity

Kongres je zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Údaje o počte kreditov budú doplnené.

Registrovaní účastníci získavajú potvrdenie o účasti (certifikát) v posledný deň konania kongresu (v tlačenej forme).

Registračné poplatky
Člen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 80,00 Eur
Nečlen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 90,00 Eur
Rezident 30,00 Eur
Sestra - člen SKSaPA 20,00 Eur
Sestra – nečlen SKSaPA 35,00 Eur
Zahraniční účastníci (mimo SR a ČR) 90,00 Eur
Spoločenský večer 14.10.2019, 19:00 hod. 20,00 Eur

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Registračný poplatok zahŕňa

  • účasť na odbornom programe 14. a 15.10. 2019
  • občerstvenie počas odborného programu (14.10.2019: 2 x coffee break, 1 x obed, 15.10.2019: 1 x coffee break, 1 x obed)
  • kongresové materiály

 

Poplatok za spoločenský večer zahŕňa:

  • welcome drink
  • bufetovú večeru
  • nealko nápoje
  • spoločenský program

Spôsob platby

Bankovým prevodom do 07.10.2019 s týmito detailmi:
Príjemca: staff s.r.o., Floriánska 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
Číslo účtu: 2100517321/8330
IBAN: SK82 8330 0000 0021 0051 7321
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: registračné číslo pridelené pri online registrácii
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 14102019

Registrácia na kongres je potvrdená prijatím platby.
Platba bankovým prevodom je možná do: 07.10.2019

Platba na mieste je možná len v hotovosti. Pri platbe v hotovosti sa ku všetkým uvedeným cenám pripočítava 10,00 Eur manipulačný poplatok.

 

Fakturácia

Faktúra za poskytnuté služby bude vystavená na základe údajov poskytnutých pri online registrácii v časti „Fakturácia“.
Zmeny a dopĺňanie fakturačných údajov (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) po odoslaní online registrácie nie sú možné.

Bydlisko

Pracovisko

Prosím zadávajte v medzinárodnom formáte +42X XXX XXX XXX

Aktívna účasť

Termín na zasielanie prezentácií je do 01.09.2019.

Prosím nahrajte štrukturovaný abstrakt vytvorený vo Worde. Abstrakt musí obsahovať: Úvod, Metodiku, Diskusiu, Záver, Kľúčové slová

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first). Videoklipy posielajte až po zaregistrovaní sa na kongres prostredníctvom online formulára. Využite https://wetransfer.com/ a prezentáciu zašlite na emailovú adresu: congress@videoonkochirurgia.sk

Registračné poplatky

V prípade fakturácie na zahraničnú firmu, ktorá je platcom DPH mimo Slovenska, bude faktúrovaná suma bez DPH.

Kredity

Fakturačné údaje

Strava

Close Menu