SLOVENSKO ČESKO   NÓRSKO   ŠVÉDSKO   POĽSKO   TALIANSKO   BELGICKO   SLOVINSKO SINGAPÚR PORTUGALSKO TURECKO 
 VEĽKÁ BRITÁNIA  ESTÓNSKO

07.10.2024, 8:00 - 15:00

Predkongresový workshop, Nemocnica Bory

08. - 09.10.2024


Kongres:

POKROČILÉ MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEČEŇOVEJ, PANKREATICKEJ A KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII, Palace Art hotel, Pezinok

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

kongres Videoonkochirurgia má za sebou 4-ročnú históriu, počas ktorej si získal svojich priaznivcov. 

Zídeme sa znova na jeseň, konkrétne 07. – 09.10.2024. Po priaznivej odozve bude aj tento rok prvý deň venovaný workshopu, ktorý sa uskutoční v priestoroch Nemocnice Bory v Bratislave. Samotný kongres Videoonkochururgia 2024 sa bude už tradične konať v prostredí krásneho zámku Šimák v Pezinku.    

Prvý deň samotného kongresu bude vedený tradične v anglickom jazyku, hlavne prednášajúcimi zo zahraničia, ale i zo Slovenska a Českej republiky. Ťažiskové témy budú venované opäť hepato-pankreato-biliárnej chirurgii a kolorektálnej chirurgii. Novinkou je zaradenie problematiky karcinómu žalúdka, GISTov, retroperitoneálnych sarkómov, chirurgie tenkého čreva a HIPEC.  

Druhý deň bude skladbou tém pestrejší a bude venovaný aj všeobecnej chirurgii. Rokovacím jazykom druhého dňa bude slovenčina a čeština. 

Začiatok spustenia registrácie pre aktívnu aj pasívnu účasť je naplánovaný na začiatok mája 2024. Počet miest pre účastníkov workshopu, ako aj kongresu je limitovaný, preto si miesto zarezervujte čo najskôr. 

Tešíme sa na Vás, na stretnutie a na profesionálnu diskusiu.

Prezidenti kongresu
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. Bjørn Edwin, M.D., Ph.D.
Prof. Amjad Parvaiz, M.D., Ph.D.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, Ph.D.