SLOVENSKO ČESKO   NÓRSKO   ŠVÉDSKO   POĽSKO   TALIANSKO   BELGICKO   SLOVINSKO SINGAPÚR PORTUGALSKO TURECKO VEĽKÁ BRITÁNIA

9.10.2023, 8:00 - 15:00

Predkongresový workshop:

Robotika vs. laparoskopia v kolorektálnej a pečeňovej chirurgii, Nemocnica Bory

10. - 11.10.2023

Kongres:

POKROČILÉ MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEČEŇOVEJ, PANKREATICKEJ A KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII, Palace Art hotel, Pezinok

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

skoro po ročnej príprave otvárane registráciu na kongres Videoonkochiruirgia2023. Mierna únava bezprostredne po kongrese rýchlo pominula a Vaše pozitívne reakcie nás motivovali. Motivovali nás k ďalšiemu ročníku.

Vytvorili sme „prezidentské kvarteto“ spolu s profesorom Zdeňkom Kalom, prof. Bjornom Edwinom a doc. Jurajom Váňom.

Prvý deň bude vedený v anglickom jazyku, hlavne prednášajúcimi zo zahraničia, ale i zo Slovenska a Českej republiky. Je to deň, ktorý má európsko-integrujúci význam pre nás a pre mladých kolegov. Vedecký program sa bude venovať hepato-pankreato-biliárnej chirurgii a kolorektálnej chirurgii. Onkochirurgia bude dominujúcim highlightom celého dňa. V programe budeme myslieť i na edukačnú časť.

Druhý deň bude venovaný i všeobecnej chirurgii a pracovne ho môžeme nazvať Videochirurgia2023. Jednotlivé bloky programu budú venované gastroenterológii, rehabilitácii panvového dna. Plánujeme otvoriť blok venovaný centralizácii chirurgickej starostlivosti v Českej republike a na Slovensku.

Novinkou kongresu budú workshopy. Jeden bude venovaný minimálne invazívnej chirurgii pečene, pankreasu a hrubého čreva. Dňa 9.10.2023 bude organizovaný živý prenos z Nemocnice Bory.

Tešíme sa na Vás, na stretnutie a na profesionálnu diskusiu.

Prezidenti kongresu
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prof. Bjørn Edwin, MD., Ph.D.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, Ph.D.