POKROčILé MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEČEŇOVEJ, PANKREATICKEJ A KOLOREKTÁLNEJ CHIRURGII POD JEDNOU strechou

5.- 6. máj 2022

Bratislava-Pezinok, Slovenská republika

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

už to budú dva roky, čo sme museli preložiť náš kongres s ohľadom na epidemiologickú situáciu. Pevné veríme, že doba pandemická končí a my budeme schopní sa znovu stretávať na odborných podujatiach, diskutovať o medicíne, o chirurgii, ale i o problémoch, ktoré sa vyskytujú okolo nás v bežnom živote.

Dovoľujeme si Vás pozvať na kongres videoonkochirurgia.sk/cz, ktorý sa bude konať 5.-6. mája 2022 v Pezinku. Boli by sme veľmi radi, aby sa akcia konala v slovensko-českom alebo česko-slovenskom duchu, ktorý považujeme za veľmi dôležitý. Sme radi, že budeme schopní na tejto odbornej akcii privítať kolegov zo zahraničia, ktorí budú prezentovať posledné trendy v hepato-pankreato-biliárnej chirurgii a kolorektálnej chirurgii, naviac program bude spestrený video sekciami.

Pre tento rok, spájame dve odborné akcie. Videoonkochirurgiu a 37. Stredoslovenské chirurgické dni. Vytvoríme priestor pre prezentácie našich kolegov, ktoré sa týkajú voľných tém v chirurgii a sú predmetom každodennej chirurgickej praxe. Podrobnosti nájdete na stránkach www.videoonkochirurgia.sk

Tešíme sa na stretnutie v Pezinku, v priestoroch zrekonštruovaného Pálfyovského zámku.

Za vedecký výbor
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD