REGISTRÁCIA

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás informovať, že registrácia na kongres je z dôvodu naplnenia kapacity uzavretá
V prípade Vášho záujmu o účasť na podujatí po uzatvorení registrácie, prosím kontaktujte. Ing .Beátu Kapustovú, mobil : +421 905 411 511,
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk. Vašu registráciu budeme evidovať na čakacom liste, v prípade uvoľnenia kapacity Vás budeme
kontaktovať.

Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K REGISTRÁCII

Venujte, prosím, pozornosť týmto pokynom.

Všetci účastníci sa musia registrovať vyplnením online formulára. Po vyplnení a odoslaní formulára dostane každý registrovaný účastník potvrdzujúci email s registračným číslom a zálohovou faktúrou v prílohe. Registrácia je potvrdená prijatím platby.

Dôležité dátumy

Začiatok registrácie: 15.02.2022
Ukončenie registrácie na aktívnu účasť: 31.03.2022
Ukončenie registrácie na pasívnu účasť: 30.04.2022
Ukončenie registrácie na spoločnú večeru (počet osôb je limitovaný): 30.04.2022
Platba bankovým prevodom je možná do: 30.04.2022

Aktívna účasť

Aktívni účastníci sa môžu prezentovať formou Videoklipu, ústnej prezentácie (kazuistika, orginálna práca). 

Prezentačný a rokovací jazyk:
Videoonkochirurgia: anglický
37. Stredoslovenské chirurgické dni: slovenský/český/anglický

Termín na zasielanie prezentácií je do 31.03.2022. O prijatí/neprijatí prezentácie do programu kongresu budete informovaní do 15.04.2022

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first).

Program 37. stredoslovenských chirurgických dní bude prebiehať 6. mája 2022. 
Téma kongresu: Onkochirurgia

Potvrdenia o účasti, kredity

Kongres je zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Údaje o počte kreditov budú doplnené.

Registrovaní účastníci získavajú potvrdenie o účasti (certifikát) v posledný deň konania kongresu (v tlačenej forme).

Registračné poplatky Včasná registrácia do 30. 3. 2022 Registrácia do 30.4.2022 Registrácia na mieste Obed/ deň
Člen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 80,00 Eur
Nečlen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 90,00 Eur
Rezident 30,00 Eur
Sestra - člen SKSaPA 20,00 Eur
Sestra – nečlen SKSaPA 35,00 Eur
Zahraniční účastníci (mimo SR a ČR) 90,00 Eur
Spoločenský večer 6.5. 2021, 19:00 hod. 20,00 Eur
 Včasná registrácia do 31. 3. 2022Registrácia do 30.04.2022Registrácia na miesteObed/ deňVečera 5.5.2022
Lekár atestovaný, člen SCHS, ČCHS

80 €

90 €

100 €

29 €

30 €

Lekár atestovaný

90 €

100 €

110 €

29 €

30 €

Lekár rezident, člen SCHS, ČCHS

60 €

70 €

80 €

29 €

30 €

Lekár rezident

70 €

80 €

90 €

29 €

30 €

Pre aktívnych účastníkov, členov sekcie mladých chirurgov Českej a Slovenskej chirurgickej spoločnosti, je kongres bez účastníckeho poplatku.

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kongresový poplatok zahŕňa:

  • účasť na odbornom programe 5. a 6.5. 2022
  • kongresové materiály

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.videoonkochirurgia.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom. Ako variabilný symbol použite číslo zálohovej faktúry.

Platba bankovým prevodom do 30.04.2022

Registrácia na kongres je potvrdená prijatím platby. 
Platba na mieste je možná len v hotovosti. Pri platbe v hotovosti sa ku všetkým uvedeným cenám pripočítava 10,00 Eur manipulačný poplatok.

 

 

Fakturácia

Faktúra za poskytnuté služby bude vystavená na základe údajov poskytnutých pri online registrácii v časti „Fakturácia“. 
Zmeny a dopĺňanie fakturačných údajov (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) po odoslaní online registrácie nie sú možné.