REGISTRÁCIA

POKYNY K REGISTRÁCII

Venujte, prosím, pozornosť týmto pokynom.

Všetci účastníci sa musia registrovať vyplnením online formulára. Po vyplnení a odoslaní formulára dostane každý registrovaný účastník potvrdzujúci email s registračným číslom a zálohovou faktúrou v prílohe. Registrácia je potvrdená prijatím platby.

Dôležité dátumy

Začiatok registrácie: 15.05.2023
Ukončenie registrácie na aktívnu účasť: 15.08.2023
Ukončenie registrácie na pasívnu účasť: 15.09.2023
Registrácia na mieste nebude možná.
Ukončenie registrácie na spoločnú večeru (počet osôb je limitovaný): 15.09.2023

Aktívna účasť

Aktívni účastníci sa môžu prezentovať formou Videoklipu, ústnej prezentácie (kazuistika, orginálna práca). 

Prezentačný a rokovací jazyk:
Medzinárodný blok – anglický
SK/CZ blok – slovenský, český

Termín na zasielanie prezentácií je do 15.08.2023. O prijatí/neprijatí prezentácie do programu kongresu budete informovaní do 30.08.2023

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first).

Potvrdenia o účasti, kredity

Kongres je zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Údaje o počte kreditov budú doplnené.

Registrovaní účastníci získavajú potvrdenie o účasti (certifikát) v posledný deň konania kongresu (v tlačenej forme).

Registračné poplatky Včasná registrácia do 30. 3. 2022 Registrácia do 30.4.2022 Registrácia na mieste Obed/ deň
Člen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 80,00 Eur
Nečlen Slovenskej/Českej chirurgickej spoločnosti 90,00 Eur
Rezident 30,00 Eur
Sestra - člen SKSaPA 20,00 Eur
Sestra – nečlen SKSaPA 35,00 Eur
Zahraniční účastníci (mimo SR a ČR) 90,00 Eur
Spoločenský večer 6.5. 2021, 19:00 hod. 20,00 Eur
 
 Včasná registrácia do 31.07. 2023Registrácia do 15.09.2023Obed/ deňVečera 10.10.2023
Lekár atestovaný, člen SCHS, ČCHS

100 €

120 €

39 €

70 €

Lekár atestovaný

110 €

150 €

39 €

70 €

Lekár rezident, člen SCHS, ČCHS

70 €

90 €

39 €

70 €

Lekár rezident

80 €

100 €

39 €

70 €

Sprevádzajúca osoba

50 €

50 €

39 €

70 €

Pre aktívnych účastníkov, členov sekcie mladých chirurgov Českej a Slovenskej chirurgickej spoločnosti, je kongres bez účastníckeho poplatku.

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kongresový poplatok zahŕňa:

  • účasť na odbornom programe 10. a 11.10. 2023
  • kongresové materiály
  • občerstvenie počas prestávok

Spôsob platby

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.videoonkochirurgia.sk vám bude e-mailom zaslaná faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.

Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry. 

Úhrada poplatkov

Úhrada kongresového poplatku

Úhrada za kongresový poplatok musí byť na účet pripísaná najneskôr do 20.9.2023 Registrácia na kongres je potvrdená prijatím platby. Platba na mieste nebude možná.

Úhrada ubytovania

Ubytovanie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 dní objednania a vystavenia faktúry. Ubytovanie je potvrdené prijatím platby. Platba na mieste nebude možná.

Úhrada stravy

Úhrada za stravu musí byť na účet pripísaná najneskôr do 20.9.2023. Strava je potvrdené prijatím platby. Platba na mieste nebude možná.

Fakturácia

Faktúra za poskytnuté služby bude vystavená na základe údajov poskytnutých pri online registrácii v časti „Fakturácia“. Zmeny a dopĺňanie fakturačných údajov (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) po odoslaní online registrácie sú možné za poplatok 20€ a preto venujte pozornosť správnosti vyplnenia registračného formulára a fakturačných údajov.