Bydlisko

Pracovisko

Prosím zadávajte v medzinárodnom formáte +42X XXX XXX XXX

Aktívna účasť

Termín na zasielanie prezentácií je do 01.09.2019.

Prosím nahrajte štrukturovaný abstrakt vytvorený vo Worde. Abstrakt musí obsahovať: Úvod, Metodiku, Diskusiu, Záver, Kľúčové slová

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first). Videoklipy posielajte až po zaregistrovaní sa na kongres prostredníctvom online formulára. Využite https://wetransfer.com/ a prezentáciu zašlite na emailovú adresu: congress@videoonkochirurgia.sk

Registračné poplatky

V prípade fakturácie na zahraničnú firmu, ktorá je platcom DPH mimo Slovenska, bude faktúrovaná suma bez DPH.

Kredity

Fakturačné údaje

Strava

Close Menu