Online registrácia

Registrácia

Bydlisko

Pracovisko

Prosím zadávajte v medzinárodnom formáte +42X XXX XXX XXX

Aktívna účasť

Termín na zasielanie prezentácií je do 30.03.2022. Abstrakty prosíme zaslať v anglickom jazyku napísané v programe MS Office - World, písmo Arial, veľkosť písma 10

Prosím nahrajte štrukturovaný abstrakt vytvorený vo Worde. Štruktúra abstraktu v anglickom jazyku: Title, Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywords

Prosím nahrajte neštrukturovaný abstrakt vytvorený vo Worde. Abstrakt v anglickom jazyku: Keywords

Videoklipy budú akceptované len v HD kvalite, formát MP4 alebo AVI, dátový tok 8-15 Mbps, 25p alebo 50i (upper field first). Videoklipy posielajte až po zaregistrovaní sa na kongres prostredníctvom online formulára. Využite https://wetransfer.com/ a prezentáciu zašlite na emailovú adresu: congress@videoonkochirurgia.sk

Registračné poplatky

Kredity

Fakturačné údaje

Strava